قسمت چهارم برنامه Solutiontalk

قسمت چهارم برنامه Solutiontalk
قسمت چهارم برنامه Solutiontalk

گفت و گو با سید علی محمد طاهری مدیر پروژه و مشاور استقرار ERP در خصوص چالش های استقرار ERP و راهکارهای این حوزه در صنایع مختلف مخصوصا صنعت ریتیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخبار مشابه

رتبه: بد خوب
طراحی سایت: مهریاسان