دومین کارگاه آموزشی بهره‌برداری و مدیریت...
دومین کارگاه آموزشی بهره‌برداری و مدیریت...
    در بیستمین روز از اردیبهشت‌ماه 97 ماهنامه تجارت طلایی برای دومین بار...
کارگاه آموزشی اولین کارگاه آموزشی خرده...
کارگاه آموزشی اولین کارگاه آموزشی خرده...
  در بیست‌و‌هشتمین روز از دی‌ماه 96، ماهنامه تجارت طلایی میزبان نخستین...
طراحی سایت: مهریاسان