سخنرانی علیرضا صفاری، رئیس انجمن نشان های تجاری پوشاک ایران در مراسم IRAN RETAIL AWARDS 2023

سخنرانی علیرضا صفاری، رئیس انجمن نشان های تجاری پوشاک ایران در مراسم IRAN RETAIL AWARDS 2023
سخنرانی علیرضا صفاری، رئیس انجمن نشان های تجاری پوشاک ایران در مراسم IRAN RETAIL AWARDS 2023

اخبار مشابه

رتبه: بد خوب
طراحی سایت: مهریاسان