بازارپردازی

تداوم موفقیت‌های مدیر جوان بازارپردازی ایران نوع مطلب: اخبار
  «وحید شکوری» در آذرماه سال ۱۴۰۱ و در چهارمین اجلاس سراسری چهره‌های نامی...
«بازارپردازی» شیوه‌ای نوین در خدمت مارکتینگ نوع مطلب: اخبار
«وحید شکوری» در آذرماه سال ۱۴۰۱ و در پنجمین اجلاس سراسری چهره‌های نامی صنعت،...
طراحی سایت: مهریاسان