فرشید دانایی

قسمت دوم برنامه Solution Talk نوع مطلب: اخبار
گفتگو با فرشید دانایی مدیر پروژه های خاص شرکت پرداخت الکترونیک سامان در خصوص...
طراحی سایت: مهریاسان