پرسونای برند

برنامه‌های وفاداری و پرسونای برند نوع مطلب: اخبار
  شخصیت برند، وفاداری به برند را افزایش می‌دهد؟   در بسیاری از کنفرانس‌های...
شماره ۱۲۵ ماهنامه تجارت طلایی منتشر شد نوع مطلب: اخبار
شماره ۱۲۵ ماهنامه تجارت طلایی ویژه شهریور ماه منتشر شد.   دراین شماره خبرهای...
طراحی سایت: مهریاسان