گزارش مهندس شاهرخ کشاورز از پویش ملی حمایت مراکزخرید از کسبه و فعالین اقتصادی

گزارش مهندس شاهرخ کشاورز از پویش ملی حمایت مراکزخرید از کسبه و فعالین اقتصادی
گزارش مهندس شاهرخ کشاورز از پویش ملی حمایت مراکزخرید از کسبه و فعالین اقتصادی
 
پویش ملی حمایت مراکزخرید از کسبه ابتکاری بود که به همت ماهنامه تجارت طلایی و حمایت مدیران مراکزخرید و مالکان واحدهای تجاری سراسر کشور شکل گرفت و در سطح کشور گسترش یافت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تگها : مراکزخرید , ماهنامه تجارت طلایی , ویروس کرونا , مهندس شاهرخ کشاورز , پویش ملی حمایت مراکز خرید از فعالین اقتصادی

اخبار مشابه

رتبه: بد خوب
طراحی سایت: مهریاسان