پویش ملی حمایت مراکز خرید از فعالین اقتصادی

انعکاس پویش حمایت مراکزخرید از کسبه در رسانه ملی نوع مطلب: اخبار
گزارش پخش شده از بخش نیمروزی اخبار سراسری شبکه 1 از پویش ملی حمایت مراکزخرید از...
گزارش مهندس شاهرخ کشاورز از پویش ملی حمایت مراکزخرید از کسبه و فعالین اقتصادی نوع مطلب: اخبار
  پویش ملی حمایت مراکزخرید از کسبه ابتکاری بود که به همت ماهنامه تجارت طلایی و...
​آخرین خبرها ازافزایش تعداد مجتمع های تجاری کشور در« پویش ملی حمایت مراکز خرید از فعالین اقتصادی» نوع مطلب: اخبار
فرارسیدن سال نوی باستانی در ایران با حضور میهمانی نامیمون و خطرناک در کشور...
حضور مهندس شاهرخ کشاورز در برنامه نوروزی شبکه 2 صدا و سیما به میزبانی محمد سلوکی نوع مطلب: اخبار
برنامه دو نیمه ماه شب گذشته مهندس شاهرخ کشاورز نماینده انجمن مراکزخرید...
طراحی سایت: مهریاسان