استراتژی برند

برندهای آسیایی و پیشرفته زیر ذره‌بین مقایسه نوع مطلب: اخبار
از بسیاری از مدیران کسب‌وکارهای مختلف در کشورهای آسیایی در مورد یک موضوع پرسش...
همه فعالیت‌ها در یک سازمان از استراتژی برند حاصل می‌شود نوع مطلب: اخبار
یکی از استراتژی های کسب وکار می تواند استراتژی توسعه ای باشد. انتخاب این استراتژی...
تأثیر فرهنگ بر سودآوری برندها نوع مطلب: اخبار
  فرهنگ، استراتژی یک برند را رقم می‌زند. این جمله اهمیت حضور فرهنگ در...
چگونه آرمان برندها به موفقیت‌شان کمک می‌کند نوع مطلب: اخبار
اول رؤیا، سپس واقعیت بخشی از چشم‌انداز برند، هدف برند است و اشاره به یک «آرمان...
طراحی سایت: مهریاسان