در خانه بمانیم

لایو آموزشی با موضوع حال و آینده صنعت ریتیل در عصر کرونا به میزبانی ماهنامه تجارت طلایی نوع مطلب: اخبار
لایو آموزشی   لایو با موضوع " حال و آینده صنعت ریتیل در عصر کرونا " دوشنبه...
لایو با موضوع حال و آینده صنعت ریتیل در عصر کرونا به میزبانی ماهنامه تجارت طلایی نوع مطلب: اخبار
لایو_آموزشی   لایو با موضوع " حال و آینده صنعت ریتیل در عصر کرونا " جمعه...
لایو آموزشی با موضوع حال و آینده صنعت ریتیل در عصر کرونا به میزبانی ماهنامه تجارت طلایی نوع مطلب: اخبار
لایو_آموزشی . لایو با موضوع " حال و آینده صنعت ریتیل در عصر کرونا "  دوشنبه...
لایو آموزشی با موضوع حال و آینده صنعت ریتیل در عصر کرونا به میزبانی ماهنامه تجارت طلایی نوع مطلب: اخبار
لایو_آموزشی   لایو با موضوع " حال و آینده صنعت ریتیل در عصر کرونا " پنج...
لایو با موضوع حال و آینده صنعت ریتیل در عصر کرونا به میزبانی ماهنامه تجارت طلایی نوع مطلب: اخبار
  #لایو_آموزشی   لایو با موضوع " حال و آینده صنعت ریتیل در عصر کرونا "...
مجتمع کاشان مال نیز به پویش ملی مراکزخرید پیوست نوع مطلب: اخبار
  مجتمع کاشان مال با توجه به مشکلات اقتصادی، رکود بازار و تعطیلی ناگزیر غرفه...
مرکزخرید آرمیتاژ مشهد نیز به پویش ملی مراکز خرید پیوست نوع مطلب: اخبار
  اطلاعیه به اطلاع مستاجرین واحدهای تحت مالکیت شرکت توسعه سرمایه گذاری...
لايو آموزشي ماهنامه تجارت طلايي با آقای محمدرضا نظري مدیر توسعه منابع انسانی رفاه نوع مطلب: اخبار
  جناب آقای محمدرضا نظری مدیر عملیات و توسعه منابع انسانی فروشگاه های زنجیره...
بزرگ بازار اطلس مشهد و بازار امیر یزد نیز به پویش ملی مراکزخرید پیوستند نوع مطلب: اخبار
    بزرگ بازار اطلس مشهد در راستاى حمايت اقتصادى و تقويت فضاى همدلى،طرح...
لایو با موضوع حال و آینده صنعت ریتیل در عصر کرونا به میزبانی ماهنامه تجارت طلایی نوع مطلب: اخبار
#لایو_آموزشی . . لایو با موضوع " حال و آینده صنعت ریتیل در عصر کرونا " ...
ویدیو حضور مهندس شاهرخ کشاورز در برنامه زنده باد زندگی شبکه ۲ نوع مطلب: اخبار
      حضور مهندس شاهرخ کشاورز در برنامه زنده باد زندگی شبکه ۲ و گفتگو در خصوص...
لایو با موضوع حال و آینده صنعت ریتیل در عصر کرونا به میزبانی ماهنامه تجارت طلایی نوع مطلب: اخبار
#لایو_آموزشی . . لایو با موضوع " حال و آینده صنعت ریتیل در عصر کرونا "...
​آخرین خبرها ازافزایش تعداد مجتمع های تجاری کشور در« پویش ملی حمایت مراکز خرید از فعالین اقتصادی» نوع مطلب: اخبار
فرارسیدن سال نوی باستانی در ایران با حضور میهمانی نامیمون و خطرناک در کشور...
لایو با موضوع حال و آینده صنعت ریتیل در عصر کرونا به میزبانی ماهنامه تجارت طلایی نوع مطلب: اخبار
#لایو_آموزشی . . لایو با موضوع " حال و آینده صنعت ریتیل در عصر کرونا "...
شماره اردیبهشت ماه (85) ماهنامه تجارت طلایی منتشر شد نوع مطلب: اخبار
  در ایام بحران کرونا نیز همچنان در کنار مخاطبانمان هستیم. در حالیکه که پدیده...
​آخرین خبرها ازافزایش تعداد مجتمع های تجاری کشور در« پویش ملی حمایت مراکز خرید از فعالین اقتصادی» نوع مطلب: اخبار
فرارسیدن سال نوی باستانی در ایران با حضور میهمانی نامیمون و خطرناک در کشور...
طراحی سایت: مهریاسان