سایه سمن

دستیابی به اهداف بلندمدت با تکیه بر دانش روز و آموزش نیروی انسانی توانمند نوع مطلب: اخبار
شرکت سایه‌سمن‌، بزرگ‌ترین شرکت خصوصی در صنعت پخش مواد غذایی و دارویی و تنها...
چابکی سیستم لجستیک با راهبری افراد متخصص در سایه سمن نوع مطلب: اخبار
  شرکت سایه ‌سمن‌ با مدیریت مهندس مقصود نصیر‌زاده، یکی از بزرگ ترین شرکت‌های...
طراحی سایت: مهریاسان