انجمن مراکز خرید خاورمیانه و شمال آفریقا

عضویت مرکز تجاری و فرهنگی بوشهرمال در انجمن مراکز خرید خاورمیانه و شمال آفریقا نوع مطلب: اخبار
بوشهر مال بزرگترین پروژه خصوصی استان بوشهر خواهد بود که با ۷۰ هزار متر مربع زیر...
مرکزخرید اُپال برنده رتبه دوم حوزه مارکتینگ و ایونت مارکتینگ مراکزخرید خاورمیانه نوع مطلب: اخبار
  گزارش بیست و هشتمین کنگره سالانه مراکز خرید خاورمیانه و شمال آفریقا اپال،...
طراحی سایت: مهریاسان