بازاریابی بین المللی

پرداخت غیرتماسی چیست و چگونه عمل می‌کند؟ نوع مطلب: اخبار
پرداخت غیرتماسی به فرآیندهای پرداخت آنلاین و آفلاین اشاره دارد که در آن موانع...
گام به گام تا رسیدن به اوج نوع مطلب: اخبار
مروری بر بازاریابی مدرن در سال 2021     با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در...
فضای فیزیکی به‌عنوان یک عامل اصلی ایمنی، هزینه و ارزش نوع مطلب: اخبار
پیشنهادهای جدید و قیمت‌گذاری در اقتصاد دو متری   تاثیر COVID-19 و...
خلق حس خوب در هر لحظه نوع مطلب: اخبار
قهوه سنزا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای اسپار   قهوه بیرون‌بر موجب ایجاد رشدی...
روندها یا ترندهای بازاریابی در سال ۲۰۲۲ پسا کرونا نوع مطلب: اخبار
دنیای بازاریابی با سرعت نور در حرکت است و در سال 2020 و ۲۰۲1، دیدیم که صنعت...
طراحی سایت: مهریاسان