فروشگاه های زنجیره ای

بررسی موانع توسعه فروشگاه‌های تخفیفی در ایران نوع مطلب: اخبار
به گزارش پایگاه خبری تجارت طلایی نیوز زهرا آقاجانی و الناز میاندوآبچی  اعضای...
توسعه فروشگاه های زنجیره ای به نفع اقتصاد محلی است؟ نوع مطلب: اخبار
به گزارش پایگاه خبری تجارت طلایی نیوز، فروشندگان و تولید کنندگان محلی سود خود را...
طراحی سایت: مهریاسان