آدیداس

کرونا غول دیگری را هم زمینگیر کرد نوع مطلب: اخبار
   آدیداس در پرتگاه درآمد خالص آدیداس، یکی از غول‌های صنعت پوشاک که به‌دلیل...
نایک پرچمدار موج نوی مبارزه با نژادپرستی شد نوع مطلب: اخبار
   پس از اتفاقات اخیر در آمریکا و کشته شدن یک شهروند سیاهپوست آمریکایی به نام...
کاهش محسوس سهام آدیداس نوع مطلب: اخبار
  میزان فروش آدیداس در سه‌ماهه دوم سال جاری ۳۴درصد کاهش یافته است.  در...
طراحی سایت: مهریاسان